Subud symbol

Subud Norge

Det finnes mange websider på engelsk som gir informasjon on Subud
®, eksempelvis http://www.subud.org som er den offisielle websiden for  World Subud Association.

Her nøyer vi oss med å gi: