Møtetider og eventuelle aktiviteter

Bergen
E-post:a.aurvaag [at] gmail.com
Mob: (+47)91624962

Adresse menn: Senter for personlig utvikling, Kong Oscars gt 1a
Møtetider menn: onsdag 19:45
Adresse kvinner: Sandviksboder 73A
Møtetider kvinner: onsdag og søndag 19:00

Hamar
Adresse: Annonseres senere
E-post kvinner: dionwenche [at] hotmail.com
Mob kvinner: (+47)91563274
E-post menn: a-ryberg [at] online.com
Mob menn: (+47)99554636

Møtetider: Etter avtale

Sunnmøre
Adresse: Annonseres senere
Mob: (+47)97087048
Møtetider: Etter avtale


Oslo
Adresse: Nordraaks gate 24, 0260 Oslo
E-post: frederic.subudoslo [at] gmail.com

Mob: (+47)97816961
Møtetider menn: tirsdag 19:00 og 20:30, fre
dag 19:00 og 20:30, søndag 11:30
Møtetider kvinner: tirsdag 19:00 og 20:30, onsdag 11:30, fredag 19:00 og 20:30, søndag 11:30
NB: Det er ikke garantert at det er noen til stede på 19:00-møtene tirsdag og fredag